Nikolai Kapustin. Etude based off of the minor second. Obnoxious, yet fun to listen to.